January 25th

Metabolic supports Dutch Government’s circular economy ambitions

aete6tuebck gerrit vermeulen - Metabolic supports Dutch Government's circular economy ambitions
Written by Kate Black - Communications Director
Categories:

The Dutch Government wants to achieve a fully circular economy by 2050. It is one of the most ambitious commitments to the circular economy anywhere in the world. Within this, the interim goal is for a 50% reduction in primary raw material use by 2030. This week, work towards these goals officially started, with a number of organisations gathering in The Hague to publicly sign their support to the ‘National Raw Materials Agreement’.

Metabolic is amongst more than 180 organisations that have now publicly stated support for these plans. Here we share the detail of our signing pledge, which outlines how we can help the transition towards the circular economy in the coming years.

(The below is in Dutch as it was provided for the Dutch Government – if you’d like to know more about our plans in English, let us know.)

 


 

Metabolic onderschrijft circulaire economie ambities van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Afgelopen september heeft de overheid haar visie gepresenteerd (lees verder) en een tussendoel van 50% reductie in het gebruik van primaire grondstoffen geformuleerd. Deze week is een start gemaakt met het realiseren van de doelstellingen middels het ondertekenen van het grondstoffenakkoord in Den Haag.  

Metabolic is een van de ruim 180 organisaties die hun handtekening onder het akkoord heeft gezet. De volledige tekst over de bijdrage die Metabolic wil leveren aan het realiseren van de circulaire economie doelstellingen is hieronder te vinden.

 

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze Transitieagenda’s

Metabolic is een pionier op gebied van het gebruik van systeemdenken voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Onze aanpak wordt geprezen door overheden, bedrijven en NGO’s over de hele wereld. Met een internationaal en multidisciplinair team van ongeveer 25 milieuwetenschappers, industrieel ecologen, bedrijfskundigen, ingenieurs en programmeurs dekken we een breed scala van onderwerpen af, van strategische systeemvraagstukken tot duurzame gebiedsontwikkeling.

Naast het bieden van consulting diensten ontwikkelen we software en nieuwe technologieën, bouwen we showcases en creëren we startups. We versterken de samenleving met educatie en communicatie en verspreiden onze kennis middels een Stichting naar andere gemeenschappen. De focus van ons werk volgt het komen en gaan van nieuwe uitdagingen. We denken groot, want de uitdagingen noodzaken ons daartoe.

De beoogde doelstellingen van het grondstoffenakkoord passen volledig binnen de missie van Metabolic: de economie transformeren naar een fundamenteel duurzame staat. Dit doen we onder andere door:

  • Het bieden van kennis, inzichten en handvatten voor beleidsvorming door mondiale beïnvloeders in de publieke en private sector.
  • Het ontwikkelen van ondernemingen en het ondersteunen van bestaande netwerken die op wereldwijde schaal uitdagingen aanpakken.
  • Het inspireren en versterken van een nieuwe generatie vernieuwers door netwerken te bouwen, mensen educatieve middelen aan te reiken voor zelfontwikkeling en actie, en de aandacht te vestigen op de grootste uitdagingen.

In de afgelopen 5 jaar hebben we in meer dan 200 projecten gedetailleerde gegevens verzameld van wereldwijde grondstofstromen in vele sectoren. Bijvoorbeeld van het mondiale voedsel- en landbouwsysteem in een studie voor WW en data van grondstofstromen in sectoren zoals elektronica, textiel, chemie, metaal en de bouw. Uit deze informatie destilleren we inzichten over waar de prioriteiten liggen voor circulariteit en wat dit betekent voor de innovatieagenda van bedrijven en sectoren. We zouden zeer verheugd zijn deze kennis in te zetten voor het vormgegeven van de transitieagenda’s in het grondstoffenakkoord.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Metabolic heeft expertise en relevante ervaring op alle vijf de transitie thema’s. Als systeemdenkers zijn we effectief in het identificeren van kansen voor circulaire principes en het ontwikkelen van transitietrajecten. Daarbij kunnen we putten uit praktijkervaringen opgedaan met projectontwikkeling en een groot partnernetwerk. Door onze hands-on aanpak zijn we niet alleen een betrouwbare partner voor advies maar ook een veelgevraagde (mede)ontwikkelaar van innovatieve en toonaangevende projecten. Enkele recente voorbeelden zijn:

  • Een strategie en roadmap voor de provincie Friesland voor circulaire ontwikkeling en innovatie binnen de regionale industriële sectoren.
  • Het modelleren van innovatietrajecten voor een internationaal kledingmerk om tot volledig circulaire productieketens te komen in 2025.
  • Een strategie om de broeikasgasemissies van de wereldwijde goederentransport sector in 2030 met 50% te reduceren, voor een internationale NGO.

Onze concrete bijdrage aan één of meerdere de transitieagenda’s zou kunnen bestaan uit:

  • Consulting diensten: analyse van specifieke sectoren om transities te prioriteren en roadmaps te ontwikkelen, met een focus op grondstofstromen en technologieontwikkeling. Tevens kunnen we helpen met procesmanagement, het coördineren van stakeholders, visieontwikkeling en het opzetten van financiële modellen.
  • Tool ontwikkeling: we kunnen matrices ontwikkelen voor het monitoren van voortgang. Het afgelopen jaar hebben we een raamwerk ontwikkeld voor een nationaal dashboard voor landen om hun prestaties op het gebied van circulariteit te evalueren. Dit zou kunnen worden toegespitst op de Nederlandse situatie.