De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden.

Een studie die helpt bij prioriteren voor maatschappelijke verantwoord inkopen (MVI)

Copyright Metabolic 2022 © All rights reserved
Privacy Policy